Stichting


(foto© Historisch Archief Landgoed Ursula)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van instellingen en organisaties die werkzaam zijn, cq zich inzetten voor de zorg ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking. De stichting richt zich vanouds op instellingen en organisaties, opgericht vanuit de katholieke levensbeschouwing en tegenwoordig voorts op instellingen en organisaties met een inter-levensbeschouwelijk karakter.

Contactgegevens

Secretariaat:
Hooigracht 5
2514 BE  Den Haag  

Aanvragen kunnen alleen digitaal worden gedaan.
Alle overige correspondentie bij voorkeur per email:

 
Overige informatie:
- Amantia Stichting heeft de zgn. "ANBI"-status: Standaardformulier ANBI vermogensfondsen
- Kamer van Koophandel:  41166216
- RSIN nummer:  803989611 
- Bankrekeningnummer: NL61ABNA0499132750