Beleid

Beleid


De Amantia Stichting ondersteunt met de opbrengsten uit haar vermogen initiatieven van binnen- en buitenlandse partijen die zich bezighouden met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die daarbij om geldelijke ondersteuning vragen. Omdat de rendementen van het vermogen al enkele jaren door de ontwikkelingen in de markt beperkt zijn, is de te bieden hulp gelimiteerd. De criteria voor ondersteuning zijn opgenomen op de website van de stichting.


Beschikbare middelen


De Amantia Stichting is een vermogensfonds dat zich zelf ten doel heeft gesteld het vermogen van de stichting in stand te houden. De belegde middelen van de stichting bestaan o.a. uit effecten en onroerend goed/grond. Het financiële beleid is er op gericht om na kosten (externe adviseurs, administratie e.d.) uit de beleggingsopbrengsten en ontvangen rente jaarlijks een aantal aanvragen ter ondersteuning te kunnen honoreren. Het te besteden bedrag aan donaties kan op jaarbasis thans ca. € 100.000 belopen.


Ook in 2020 zal het bestuur kritisch alle bovengenoemde soorten bijdragen bekijken. Het beleid is dat in beginsel aanvragen om inrichtingskosten van kleinschalige wooninitiatieven niet worden gehonoreerd. Het bestuur kiest voor een brede besteding van het budget, die ook gericht is op het stimuleren van vernieuwende initiatieven.

 
 
 

Bestedingen in 2019

 

Na een jarenlange groei van het aantal gewone aanvragen, waren er voor het eerst wat minder steunverzoeken. Vorig jaar was dit opgelopen tot 62, nu bleef de teller steken op 52.

 

Voor de Stichting Vrienden van de Stichting WIN, Nickerie, Suriname, was er in 2019 een bijzondere bijdrage gebudgetteerd van €  75.000, ten behoeve van de bouw van een Gezinsvervangend Tehuis voor personen met een geestelijke beperking in Nickerie. Daarmee heeft de Amantia Stichting totaal €  100.000 beschikbaar gesteld voor dit mooie doel, waarmee de stichting in de loop der jaren nauw mee verbonden is;

 

Een overzicht van de bestedingen en de bijbehorende bedragen en een korte omschrijving zijn hierna opgenomen.

 

Stichting Gehandicaptenvoetbal Noordenveld in Roden kreeg € 1.000 voor de afronding van het project kunstgrasveld;

 

Stichting Het Adrianohuis te Bergen op Zoom ontving een bijdrage van € 2.500 voor inrichtingskosten van deze bijzondere nieuwe zorgvorm;

 

Stichting Ipse de Bruggen realiseerde voor € 3.500 in dagcentrum De Werf in Nootdorp een aantal zitplaatsen aan het speelplein;

 

De Zusters Ursulinen van Bergen bouwen in Uganda het project Jinja. Ze kregen daar € 7.000 voor;

 

Sportvereniging Koedijk ontving € 250 om een Speldag te organiseren voor gehandicapten die niet aan de G-competitie kunnen deelnemen;

 

Stichting Diva Dichtbij uit Wehl organiseert muziekoptredens aan huis bij verstandelijk gehandicapten. Wij steunden met € 2.000;

 

Stichting Gehandicapt en Gezellig Sporten in Egmond kreeg € 2.500 om een biljartkampioenschap voor verstandelijk gehandicapten te organiseren;

 

Stichting Arkgemeenschap Haarlem verzocht en kreeg € 5.500 voor zijn nieuwe dagbestedingsruimte in Bloemendaal om ergonomisch werkmeubilair aan te schaffen;

 

Stichting Het Buitenhof te Gouda werd gesteund met € 5.000 om een digitale kennisbank te ontwikkelen;

 

Stichting Raamwerk ontwikkelde een vakantieweek op het Kaageiland en ontving daarvoor een bijdrage van € 1.000;

 

Stichting In Balans uit Hasselt verzocht om een bijdrage voor materialen voor het Groenteam en kreeg € 5.000;

 

Stichting Driestroom uit Elst werd gesteund met een bijdrage van € 3.050 voor het project Ontmoeten op de Zuiling;

 

Stichting FGZW, Vrienden van Odion, kreeg een bedrag van € 1.880 voor de aanschaf van twee elektrische bosmaaiers;

 

Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk De Klub uit Nijmegen ontving een bijdrage van € 5.000 voor de Speelweek;

 

Stichting De Baan in Haarlem startte een project horecavaardigheden voor mensen met een verstandelijk beperking. Zij kregen een bijdrage van € 5.000 voor keukenapparatuur;

 

Stichting Ilmarinen uit Groningen mocht met € 2.000 twee CRDLS apparaten om te communiceren met diep verstandelijk beperkten, aanschaffen;

 

Stichting Ipse de Bruggen voor dagbestedingscentrum De Vlinder in Nieuwveen werd eveneens gehonoreerd met € 2000 voor twee CRDLS apparaten;

 

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Den Haag vroeg om hulp bij de exploitatie. Ook deze voor ons minder gebruikelijke is eenmalig gehonoreerd met € 5.000 vanwege het baanbrekende werk dat deze stichting verricht heeft;

 

Stichting Cosis uit Scheemda kreeg een bijdrage van € 5.000 voor horecabenodigdheden bij het project Nuver koffie, thee en anders.

 

Gemiva-SVG-groep kreeg een bijdrage van € 5.000 voor het dekken van de meerkosten van de inrichting van het onderscheidende nieuwbouwproject Ehren-Stätte in Zoeterwoude.

 

Stichting Strang ontwikkelde een woonplan waarbij de buurt op een speciale manier betrokken wordt. Zij ontvingen € 3.500 voor een bijzondere badkamer.

 

Stichting Pro Talents kregen €  1.100 als bijdrage voor een G-zaalvoetbaltoernooi in Den Bosch.

 

Stichting Cosis kreeg voor dagbestedingslocatie Hoendiep een bijdrage van € 5.000 voor de inrichting.

 

Stichting Vrienden van Philadelphia werd met € 2.500 gesteund om in Waddinxveen een speel- en beweegtuin te realiseren;

 

Stichting Samenthuis in Dongen kreeg voor aangepast spelmateriaal een bijdrage van € 5.000;

 

Stichting Vrienden van de Stichting WIN, Nickerie, Suriname, kreeg een bijzondere bijdrage van € 75.000 ten behoeve van de bouw van een Gezinsvervangend Tehuis.

 

 
 

Bestedingen in 2018

 

 

Stichting ASVZ werd met € 2.389,- geholpen voor een Krädl in Vincentius te Udenhout;

 

Stichting Lotus College te Haarlem ontving een bijdrage van € 2.500,- voor de inrichting van Restaurant Smaak;

 

Stichting Shamaho te Zaltbommel kreeg een bijdrage van € 3.000,- voor een springkussen;

 

Stichting Ipse de Bruggen werd geholpen met € 3.750,- voor een waterbed voor afdeling Labyrinth te Zwammerdam;

 

Stichting Mica Scholing te Groningen ontving € 4.200,- voor specifieke vrijwilligerskosten van de avondschool;

 

Stichting Wereldouders ontving € 4.628,- voor therapieën in Bolivia;

 

Stichting Schipper mag ik ook eens varen te Zwolle werd geholpen met € 5.000,- voor het vakantieschip;

 

Stichting Het Jekerhoes te Enschede kreeg € 5.000,- voor tuinmeubilair;

 

Stichting Pameijer te Rotterdam werd geholpen met € 7.443,- t.b.v. een Time-in ruimte voor kindercentrum Ellemare;

 

Stichting Vrienden van ARIE te Lima, Peru, kreeg € 7.500,- voor de uitrusting van een fysiotherapieruimte;

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg € 5.000,- voor een dubbel-unit waterbed in Waddinxveen;

 

Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout ontving voor ondersteuning van een watervakantieweek voor de Hafakker € 1.000,-;

 

Stichting Profila Zorg te Houten werd met € 1.000,- geholpen voor tuinmeubilair;

 

Stichting Zo te Tiel kreeg een bijdrage van € 2.000,- voor de inrichting van een cursusgebouw;

 

Stichting Embrace Nederland te Harlingen ontving € 2.725,- als bijdrage voor interactieve concerten;

 

Stichting ’s-Heerenloo Zorggroep kreeg voor het project Ontmoeting zonder woorden in Groot Schuylenburg € 2.750,- voor een Krädl;

 

Stichting Ipse de Bruggen ontving € 3.200 als bijdrage voor de stichtingsbreed uitgerolde Altijd meer mogelijk tour (meer bewegen, gezond eten);

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg € 4.000,- voor een tovertafel in Waddinxveen;

 

Stichting Wigwam te Valkenburg werd met € 5.000,- geholpen voor ondersteuning van vakanties;

 

Stichting Meerklankvrienden te Zeist kreeg een donatie van € 5.000,- voor het inrichten van veilige schoolpleinen;

 

Stichting SZW te Zonhove kreeg een bijdrage van € 1.500,- voor snoezelmateriaal;

 

Stichting Vrijetijdsbesteding te Den Haag kreeg € 2.100,- voor Kerstactiviteiten;

 

Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen ontving een bedrag van € 4.350,- voor een duofiets in Nieuwveen ;

 

Stichting Philadelphia Zorg kreeg voor het project Fietslabyrinth in Voorschoten een bedrag van € 5.000,- voor een hometrainer met computerscherm;

 

Stichting Vrienden van het Schoutenhuis in Alphen aan de Rijn ontving € 5.000,- voor de ondersteuning van werkplekken in een lunchroom;

 

Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout mocht € 5.000,- besteden aan een Ziesel, een strandvoertuig; In 2019 bleek dit niet meer nodig te zijn en is dit bedrag gestorneerd;

 

Stichting Raad op Maat te Gouda werd met € 5.000,- gesteund voor een congres voor cliëntenraden;

 

Stichting Vrienden van Stichting WIN Nickerie te Suriname ontving € 25.000,- als bijdrage voor de bouw van een gezinsvervangend tehuis.

 

 
 
Een blij team van Het Schoutenhuis in Alphen aan de Rijn [foto (C) Het Schoutenhuis] 
 

Bestedingen in 2017

 

 

Stichting De Vier Schepel te Hulshorst werd met € 1.000,- geholpen voor vrijetijdsmaterialen;

 

Stichting Oekraïne ontving een bijdrage van € 1.500,- voor transportkosten van hulpgoederen naar Romny in de Oekraïne;

 

Stichting Isisz in St. Anthonis kreeg een bijdrage van € 1.500,- voor het organiseren van trainingsweekenden voor moeilijk bespreekbare thema’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; pagina 4

 

Stichting Ipse de Bruggen te Nieuwveen werd geholpen met € 2.500,- voor de aanschaf van een Magic Carpet;

 

Stichting Odion in Purmerend ontving € 2.500,- voor een Projectietafel t.b.v. het verbeteren van communicatievaardigheden;

 

Stichting Dagbesteding Smart in Ermelo ontving € 5.000,- voor het project Hout als basis. Hiermee kan een buitenloods voltooid worden;

 

Stichting Ons Thuis in Den Haag werd geholpen met € 5.000,- voor de inrichting van het Prader Willi woonhuis;

 

Stichting ArtZuid te Amsterdam kreeg € 5.000,- voor het randprogramma bij de internationale beeldententoonstelling met o.a. kunstenaars met een verstandelijke beperking;

 

Stichting Driestroom te Nijmegen werd geholpen met € 5.000,- voor het Project Kojo Computer;

 

Stichting GVO (Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk) De Klup te Arnhem kreeg € 5.000,- voor de Speelweek;

 

Stichting Het Raamwerk in Noordwijkerhout kreeg € 1.000,- voor de snoezelruimte;

 

Oudervereniging Ipse de Bruggen, locatie Ursula, Nieuwveen, kreeg voor twee projectonderdelen van de jubileumviering € 2.000,-;

 

Stichting Zuidwester werd met € 2.500,- geholpen voor de aanschaf van een Tovertafel in Oudenbosch;

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg voor zijn afdeling in Zwammerdam een bijdrage van € 3.450,- voor een Robotzeehond;

 

Stichting Esdégé Reigersdaal ontving € 5.000,- als bijdrage voor recreatie- en dagbestedingsmaterialen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking en een complexe zorgvraag;

 

Stichting Beukenrode Activiteitenfonds kreeg voor de VMBO-projecten in Doorn € 5.000,-. Hiermee kan de outillage van de leerlokalen verbeterd worden;

 

Stichting Vrienden van De Baalderborg Groep in Stegerveld ontving € 5.000 als bijdrage voor de aanschaf van een bus;

 

Stichting De Parel te Sprundel kreeg € 5.000,- voor het inrichten van een wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum;

 

Stichting Kind en Groei te Rotterdam ontving € 5.000,- voor kosten van training en wetenschappelijk onderzoek Prader Willi;

 

Stichting Elver in Nieuw Wehl werd met € 5.000,- geholpen voor haar pilot-bewegingsproject Goud voor Elver;

 

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem kreeg een donatie van € 500,= voor het toegankelijk maken van de basiliek voor mensen met een (verstandelijke) beperking;

 

Stichting Beperking zonder grenzen uit Boxmeer kreeg een bijdrage van € 1.000,- voor een bijzondere speelplek in museumpark Overloon;

 

Alliade Zorggroep in Dokkum kreeg € 5.000,- voor het inrichten van de ontvangstruimte in de door verstandelijk beperkte mensen gerunde kinderboerderij;

 

Stichting Talant uit Heerenveen ontving een bedrag van € 5.000,- voor de door mensen met een verstandelijke beperking uit te voeren theatervoorstelling Mata Hari, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

 

Stichting KidzKlix in Nijkerk kreeg een bedrag van € 5.150,- voor het fotografieproject voor jongeren met een beperking “Van nature klikt het”;

 

Stichting Present Amsterdam ontving € 10.000,- voor het opzetten van het project tuinieren voor moeilijk bereikbare groepen;

 

Stichting Best Buddies Nederland, Houten mocht € 10.000,- besteden aan het opzetten van het project buddykoppels;

 

 

Bestedingen in 2016

 

 

Stichting Cavent Support in de Hoeksche Waard ontving € 3.000,- voor werkkleding voor het leerwerkbedrijf Cavent Tuin.

 

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer te Enkhuizen kreeg een bijdrage van € 2.500,- voor de inrichting van It Sa&icedil;lh&ucedil;s, een zeilaccommodatie voor mensen met een beperking te Elahuizen in Friesland.

 

Stichting Esdégé Reigersdaal in Heerhugowaard kreeg een bedrag van € 2.500,- overgemaakt voor inrichting en materialen van de buitenruimte van de dagbestedingscentra De Vonder en Centrum 31.

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg &eur;10.000,- voor nieuwe uniformen van de Jostiband ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum dat groots gevierd werd in het Ziggo Dome.

 

Stichting Special Needs Judo Foundation in Lelystad werd met € 2.500,- geholpen voor de organisatie van het internationaal G-Judotoernooi dat op 9 en 10 april in Beverwijk plaatsvond.

 

Stichting De Blomhoeve te Alblasserdam werd geholpen met € 5.000,- voor het inrichten van de nieuw te openen dependance.

 

Stichting Het Elzeneindhuis in Oss ontving een bijdrage van € 20.000,- voor handicapspecifieke meerkosten bij een innovatief zorginitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking.

 

Stichting Kerala te Druten werd geholpen met € 5.000,- voor de bouw van een hostel in Guntur, India, waar veraf wonende verstandelijk beperkte schoolkinderen door de week kunnen verblijven.

 

Stichting Novo te Haren kreeg € 5.000,- voor het horeca-dagbestedingsproject in de Hortus Botanicus.

 

Stichting Woonproject Heemstede ontving € 5.000,- voor de inrichting van gemeenschappelijke ruimten van het nieuwe kleinschalige woonproject.

 

Stichting Sjaki Tari Us werd geholpen met € 5.000,- om de bouw mogelijk te maken van een multi-functioneel schoolgebouw voor kinderen met een verstandelijke beperking op Bali, Indonesië.

 

Stichting Zorgboerderij De Hoop in Ter Aar kreeg voor de inrichting van een nieuwe locatie € 5.000,-.

 

Stichting ASVZ ontving € 3.749,-, het ontbrekende bedrag voor een tandemfiets voor project “Trap er eens uit” voor de woongroep Zeeldraaier in Sliedrecht.

 

Stichting Blied werd ondersteund met € 5.000,- voor de inrichting van Het Bliedhuus in Den Burg, Texel.

 

Stichting (On)gewoon uit Amsterdam ontving € 3.000,- voor het symposium “Ooit ga je dood” voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Stichting Vrienden van de Boerderij Enkhuizen ontving € 5.000,- als bijdrage in de inrichtingskosten van deze kleinschalige woonvorm.

 

Stichting Anderdak te Hendrik Ido Ambacht ontving € 5.000,- voor inrichtingskosten.

 

Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo ontving een bedrag van € 5.000,- als bijdrage in de inrichtingskosten voor het wooninitiatief voor jongvolwassenen.

 

 
 

Bestedingen in 2015

 

 

Martinusstichting in Rotterdam ontving € 5.000 voor ontwikkelingsmiddelen in een sensorruimte.

 

Stichting Ons Huis in Nunspeet kreeg een bijdrage van € 10.000 voor de inrichting van het ouderinitiatief “Ons Huis” en van de bijbehorende tuin.

 

Stichting Pertoeti in Eindhoven ontving een bedrag van € 2.000 voor een logeervoorziening.

 

Stichting ArtZuid in Amsterdam ontving € 5.000 voor kunstproject ArtZuid Junior om een “3D Experience” activiteit met verstandelijk beperkte kunstenaars te ontwikkelen.

 

Stichting Axelhof in Houten werd met € 2.500 geholpen bij de inrichting van een huis voor mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en autisme.

 

Stichting Stras te Rotterdam werd geholpen met € 5.000 voor het doorontwikkelen van Willy Webwijs, een op mensen met een verstandelijke beperking toegespitste online cursus over veilig internetten. 

 

Stichting Ipse de Bruggen, locatie Nieuwveen, ontving een bijdrage van € 520 voor het stemmen van het kerkorgel en € 2.008 voor het aanpassen van de video-installatie in de kapel en kreeg daarnaast voor de locatie Waddinxveen € 5.000 voor de belevingstuin.

 

Stichting Vrienden van ARIE ontving € 7.500 voor de inrichting van een behandelkamer in Lima, Peru.

 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in Cruquius kreeg € 4.020 voor een muziekproject voor verstandelijk beperkte kinderen en jongeren.

 

Stichting Aquarelles in Emmeloord ontving € 5.000,- voor aanpassing van een tuinoverkapping.

 

Stichting De Rode Beer ontving € 5.000 om het aangepaste vakantiehuis in te richten.

 

Stichting Vrienden van De la Salle kreeg voor de renovatie van locatie Buitenrust in Oisterwijk € 5.000.

 

Stichting ASVZ kreeg een bijdrage van € 2.500 voor de “tovertafel”, een stimulatiemiddel tot fysieke activiteit en sociale actie voor de groep “Kijk maar” in Udenhout.

 

Stichting Gezinshuis “Jeugd en zo” ontving € 5.000 om de ruimten van het gezinshuis in Leersum in te richten