Beleid

Beleid


De Amantia Stichting ondersteunt met de opbrengsten uit haar vermogen initiatieven van binnen- en buitenlandse partijen die zich bezighouden met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die daarbij om geldelijke ondersteuning vragen. Omdat het rendement op het vermogen door de ontwikkelingen in de markt schommelt en onvoorspelbaar is, is de te bieden hulp gelimiteerd. De criteria voor ondersteuning zijn opgenomen op de website van de stichting.


Beschikbare middelen


De Amantia Stichting is een vermogensfonds dat zich zelf ten doel heeft gesteld het vermogen van de stichting in stand te houden. De belegde middelen van de stichting bestaan o.a. uit effecten en onroerend goed/grond. Het financiële beleid is er op gericht om na kosten (externe adviseurs, administratie e.d.) uit de beleggingsopbrengsten en ontvangen rente jaarlijks een aantal aanvragen ter ondersteuning te kunnen honoreren. Het te besteden bedrag aan donaties kan op jaarbasis thans ca. € 125.000 belopen.


Ook in 2022 zal het bestuur kritisch alle bovengenoemde soorten bijdragen bekijken. Het beleid is dat in beginsel aanvragen om inrichtingskosten van kleinschalige wooninitiatieven niet worden gehonoreerd. Het bestuur kiest voor een brede besteding van het budget, die ook gericht is op het stimuleren van vernieuwende initiatieven.

 
 

Bestedingen in 2021

 

Er werd in 2021 een bedrag van in totaal € 138.575 uitgekeerd. Het aantal reguliere steunverzoeken was 73, een opvallende stijging ten opzichte van vorige jaren. In 2020 waren het er 57. Van de aanvragen konden er dit jaar 46 gehonoreerd worden. Dit betekende dat 27 initiatiefnemers een afwijzing ontvingen, met name omdat hun plannen niet in ons beleid pasten. Ook in dit verslagjaar werd meer aandacht besteed aan de wijze waarop de gehonoreerde initiatieven gerealiseerd en verantwoord werden. In december heeft het bestuur spontaan besloten een eenmalige bijdrage van € 10.000 toe te wijzen aan een project van de Maarten van der Weijden Foundation inzake passende screening en preventie van kanker voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Het bestuur heeft, mede door de pandemie in 2021 geen enkel project op locatie bezocht en wil in het komend verslagjaar weer projecten bezoeken.

 
 

 

Stichting Steun Adullam, t.b.v. Adullam Atelier

 

Stichting Pergamijn, t.b.v. belevings- en bewegingstuin

 

Maarten van der Weijden Foundation, t.b.v. project screening preventie kanker

 

Harmonie en Drumbandvereniging De Phoenix, t.b.v. Phoenix Unlimited

 

School Het Bariet, t.b.v. zomerkamp

 

Stichting Battle4kids, t.b.v. G-obstacle sport Gelderland, jongeren met beperking

 

Stichting Winterzon, t.b.v. Winterzon Festival 2022

 

Stichting Vakantievreugd, t.b.v. Vakantie met een PLUS!

 

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard, t.b.v. Leerwerktraject De Zijlijn

 

Drumfanfare Amantius, t.b.v. Amantius Slag!

 

Siloah zorggroep, t.b.v. project MijnEigenPlan

 

Ipse de Bruggen, t.b.v. Gezond en vitaal ouder worden met een glimlach

 

Stichting Wielewaal, t.b.v. Wielewaal in 2021, Nieuw Perspectief

 

Stichting Zorgboerderij In het Westen, t.b.v. project Iedereen is welkom

 

Stichting Vrienden van Zuidwester, t.b.v. trampoline

 

Stichting Driestroom, t.b.v. vergroten zelfregie, digitaal communicatiesysteem

 

Stichting Zonne Eiland, t.b.v. vervoer en renovatie

 

Stichting Vrienden van Leekerwijde, t.b.v. mobiele snoezelkar

 

Stichting Cosis, t.b.v. realisatie ‘Theehuis’ als dagbestedingslocatie bij De Klimroos

 

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten, verzorging en training van paarden/pony's

 

Stichting de Ferbining, t.b.v. Een moestuin bij Lunchcafé

 

Stichting Theaterwerkplaats Novalis, t.b.v. project "Worden wat je wilt"

 

Stichting Odion, t.b.v. project Fiets labyrint brengt verre reizen dichtbij

 

Stichting Wereldouders, t.b.v. Special Needs programma in Guatemala

 

Chr. Muziekvereniging Harpe Davids, t.b.v. Opstart afdeling Slag en Vlag Zoetermeer

 

Stichting VTV, t.b.v. Zomertijd! Op stap met VTV Den Haag

 

Ver. Chr. Muziek- en Showband Juliana, t.b.v. Drum en Dans Juliana

 

Stichting Philadelphia Zorg, t.b.v. Dierenweide Zoddepark in IJsselmuiden

 

De Ketel Stichting, t.b.v. Don Giovanni project Groningen

 

Stichting A-talent, t.b.v. talenten platform

 

Stichting Fonds Hartewensen, t.b.v. aanschaf duo fiets

 

Stichting De Hofstee, t.b.v. inrichting

 

Stichting ’s Heeren Loo, t.b.v. speel-en beweegtuin De Zeester

 

Stichting Vrienden van Zuidwester, t.b.v. tovertafel

 

Stichting ’s Heeren Loo, t.b.v. project Qwiek-up

 

Stichting Esdége Reigersdaal, t.b.v. aanpassing restaurant

 

Stichting Ons Plan, t.b.v snoezeltuin

 

Muziekvereniging Wilhelmina, t.b.v. slagwerk en vlaggengroep

 

Stichting Theather Tegendraads, t.b.v.Winkel van Sint theater

 

Stichting Lentekind, t.b.v. aanpassing buitenterrein

 

Stichting Diva Dichtbij, t.b.v. optredens

 

Stichting Groenhof, t.b.v. gemeenschappelijke tuin

 

Stichting Tikkie Anders, t.b.v. corona-support nieuw te starten

 

Stichting FLOOR Jongerencoaching, t.b.v. 4-6 coaching koppels

 

Stichting Woongroep Zoals, t.b.v. ontwikkelen kruidentuin

 

ASVZ, t.b.v. aanschaf game bikes

 

In 2021 is er een pro rata deel van een eerder toegekende bijdrage, zijnde € 1.250, vanwege niet gebruikte ontvangen donaties voor het betrokken project door de begunstigde, geretourneerd.

 
 
 

Bestedingen in 2020

 
 

St. “Schipper mag ik ook eens varen”, Zwolle, kreeg voor het project “Opknappen roef “een bijdrage van € 5.000

 

St. Voor de Verandering, Den Bosch, kreeg tbv theaterwerkplaats Novalis een bijdrage ter vervanging van de autobus van € 5.000

 

St. Vrienden van het Schoutenhuis, Alphen, ontving voor restyling van de eetkamer een bedrag van € 5.000

 

Stichting ATR-x Syndroom Nederland, Weert, ontving een bijdrage van € 1.500

 

St. SOVAK, Drimmelen, ontving t.b.v. Project Mont Ventoux een bijdrage van € 2.500

 

St. Wereldouders, Hilversum, ontving voor het project “Een veilig thuis voor kinderen met een handicap in Honduras” € 4.000

 

St. De Stalvrienden, Eersel, ontving een eenmalige bijdrage voor paardrijlessen van € 5.250

 

St. Thedinghsweert, Tiel, kreeg een bijdrage voor het woonproject Gerechtsgebouw van € 1.000

 

St. Odion, Zaandam, kreeg een bijdrage voor een elektrische bakfiets van € 2.099

 

St. Jelte, Biddinghuizen, ontving een bijdrage voor de beleeftuin Drakensteyn van € 5.000

 

St. Avavieren, ’s-Gravezande, ontving voor “Aangepast vakantie vieren” € 5.000

 

St. Vrienden van Citykids, Den Haag, kregen een bijdrage voor speeltoestellen en ontwikkelingsmaterialen € 5.000

 

St. Cliëntfonds ’s-Heerenloo, Geldermalsen, t.b.vDuofiets € 2.500

 

St. Wigwam,Valkenburg ad Geul, ontving een bijdrage onder voorbehoud van € 2.700

 

St. OntspanWater, Weert, ontving t.b.v. een warmwaterbad € 8.000

 

Prinsenstichting, Purmerend/Koog ad Zaan, ondersteuning project Onderzoek slikstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking een bijdrage ten bedrage van van € 9.750

 

St. Contacthond, Hoofddorp/Vijfhuizen, t.b.v. dierondersteunde therapie € 4.750

 

St. Gewoon bij Winny, Hazerswoude, bijdrage voor een huifbed € 2.500

 

St. Sjaki-Tari-Us, Bali, bijdrage voor veiligheid en toegankelijkheid kinderen gesteund met € 5.000

 

St. Tarcisiusschool, Nijmegen, project Speciaal onderwijs afstemmen op de praktijk een bijdrage van € 1.260

 

St. Cliëntfonds ’s Heeren Loo, Zutphen, een bijdrage realisatie trainingslocatie den Besselder van € 4.000

 

St. Vrienden van Abrona, Huis ter Heide, t.b.v. een belevenistafel gesteund met € 6.340

 

St. Wielewaal, Hilversum, aan het Project Herstel van Vitaliteit is toegekend € 5.000

 

St. Vrienden ARIE, Lima Peru, een bijdrage voor Noodkreet ivm Covid-19 van € 7.500

 

St. Vrienden van Heliomare, Alkmaar, bijdrage aan project Niemand aan de zijlijn van € 5.024

 

St. Ipse de Bruggen, Zwammerdam, bijdrage Fietslabyrint € 3.500

 

St. Ipse de Bruggen, Nieuwveen, t.b.v. aankoop lage instapfiets op verzoek Amantia in bruikleen beschikbaar gesteld aan derde een bijdrage van € 4.254,36

 

(In het verslagjaar 2020 werd een bijdrage van € 5.000 uit 2019 geretourneerd door Gemiva-SVG-groep, vanwege het niet doorgaan van het Hundertwasser project)

 
 
© St Schipper mag ik ook eens varen
 
 

Bestedingen in 2019

 

Voor de Stichting Vrienden van de Stichting WIN, Nickerie, Suriname, was er in 2019 een bijzondere bijdrage gebudgetteerd van €  75.000, ten behoeve van de bouw van een Gezinsvervangend Tehuis voor personen met een geestelijke beperking in Nickerie. Daarmee heeft de Amantia Stichting totaal €  100.000 beschikbaar gesteld voor dit mooie doel, waarmee de stichting in de loop der jaren nauw mee verbonden is;

 

Een overzicht van de bestedingen en de bijbehorende bedragen en een korte omschrijving zijn hierna opgenomen.

 

Stichting Gehandicaptenvoetbal Noordenveld in Roden kreeg € 1.000 voor de afronding van het project kunstgrasveld;

 

Stichting Het Adrianohuis te Bergen op Zoom ontving een bijdrage van € 2.500 voor inrichtingskosten van deze bijzondere nieuwe zorgvorm;

 

Stichting Ipse de Bruggen realiseerde voor € 3.500 in dagcentrum De Werf in Nootdorp een aantal zitplaatsen aan het speelplein;

 

De Zusters Ursulinen van Bergen bouwen in Uganda het project Jinja. Ze kregen daar € 7.000 voor;

 

Sportvereniging Koedijk ontving € 250 om een Speldag te organiseren voor gehandicapten die niet aan de G-competitie kunnen deelnemen;

 

Stichting Diva Dichtbij uit Wehl organiseert muziekoptredens aan huis bij verstandelijk gehandicapten. Wij steunden met € 2.000;

 

Stichting Gehandicapt en Gezellig Sporten in Egmond kreeg € 2.500 om een biljartkampioenschap voor verstandelijk gehandicapten te organiseren;

 

Stichting Arkgemeenschap Haarlem verzocht en kreeg € 5.500 voor zijn nieuwe dagbestedingsruimte in Bloemendaal om ergonomisch werkmeubilair aan te schaffen;

 

Stichting Het Buitenhof te Gouda werd gesteund met € 5.000 om een digitale kennisbank te ontwikkelen;

 

Stichting Raamwerk ontwikkelde een vakantieweek op het Kaageiland en ontving daarvoor een bijdrage van € 1.000;

 

Stichting In Balans uit Hasselt verzocht om een bijdrage voor materialen voor het Groenteam en kreeg € 5.000;

 

Stichting Driestroom uit Elst werd gesteund met een bijdrage van € 3.050 voor het project Ontmoeten op de Zuiling;

 

Stichting FGZW, Vrienden van Odion, kreeg een bedrag van € 1.880 voor de aanschaf van twee elektrische bosmaaiers;

 

Stichting Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk De Klub uit Nijmegen ontving een bijdrage van € 5.000 voor de Speelweek;

 

Stichting De Baan in Haarlem startte een project horecavaardigheden voor mensen met een verstandelijk beperking. Zij kregen een bijdrage van € 5.000 voor keukenapparatuur;

 

Stichting Ilmarinen uit Groningen mocht met € 2.000 twee CRDLS apparaten om te communiceren met diep verstandelijk beperkten, aanschaffen;

 

Stichting Ipse de Bruggen voor dagbestedingscentrum De Vlinder in Nieuwveen werd eveneens gehonoreerd met € 2000 voor twee CRDLS apparaten;

 

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Den Haag vroeg om hulp bij de exploitatie. Ook deze voor ons minder gebruikelijke is eenmalig gehonoreerd met € 5.000 vanwege het baanbrekende werk dat deze stichting verricht heeft;

 

Stichting Cosis uit Scheemda kreeg een bijdrage van € 5.000 voor horecabenodigdheden bij het project Nuver koffie, thee en anders.

 

Gemiva-SVG-groep kreeg een bijdrage van € 5.000 voor het dekken van de meerkosten van de inrichting van het onderscheidende nieuwbouwproject Ehren-Stätte in Zoeterwoude.

 

Stichting Strang ontwikkelde een woonplan waarbij de buurt op een speciale manier betrokken wordt. Zij ontvingen € 3.500 voor een bijzondere badkamer.

 

Stichting Pro Talents kregen €  1.100 als bijdrage voor een G-zaalvoetbaltoernooi in Den Bosch.

 

Stichting Cosis kreeg voor dagbestedingslocatie Hoendiep een bijdrage van € 5.000 voor de inrichting.

 

Stichting Vrienden van Philadelphia werd met € 2.500 gesteund om in Waddinxveen een speel- en beweegtuin te realiseren;

 

Stichting Samenthuis in Dongen kreeg voor aangepast spelmateriaal een bijdrage van € 5.000;

 

Stichting Vrienden van de Stichting WIN, Nickerie, Suriname, kreeg een bijzondere bijdrage van € 75.000 ten behoeve van de bouw van een Gezinsvervangend Tehuis.

 

 
 

Bestedingen in 2018

 

 

Stichting ASVZ werd met € 2.389,- geholpen voor een Krädl in Vincentius te Udenhout;

 

Stichting Lotus College te Haarlem ontving een bijdrage van € 2.500,- voor de inrichting van Restaurant Smaak;

 

Stichting Shamaho te Zaltbommel kreeg een bijdrage van € 3.000,- voor een springkussen;

 

Stichting Ipse de Bruggen werd geholpen met € 3.750,- voor een waterbed voor afdeling Labyrinth te Zwammerdam;

 

Stichting Mica Scholing te Groningen ontving € 4.200,- voor specifieke vrijwilligerskosten van de avondschool;

 

Stichting Wereldouders ontving € 4.628,- voor therapieën in Bolivia;

 

Stichting Schipper mag ik ook eens varen te Zwolle werd geholpen met € 5.000,- voor het vakantieschip;

 

Stichting Het Jekerhoes te Enschede kreeg € 5.000,- voor tuinmeubilair;

 

Stichting Pameijer te Rotterdam werd geholpen met € 7.443,- t.b.v. een Time-in ruimte voor kindercentrum Ellemare;

 

Stichting Vrienden van ARIE te Lima, Peru, kreeg € 7.500,- voor de uitrusting van een fysiotherapieruimte;

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg € 5.000,- voor een dubbel-unit waterbed in Waddinxveen;

 

Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout ontving voor ondersteuning van een watervakantieweek voor de Hafakker € 1.000,-;

 

Stichting Profila Zorg te Houten werd met € 1.000,- geholpen voor tuinmeubilair;

 

Stichting Zo te Tiel kreeg een bijdrage van € 2.000,- voor de inrichting van een cursusgebouw;

 

Stichting Embrace Nederland te Harlingen ontving € 2.725,- als bijdrage voor interactieve concerten;

 

Stichting ’s-Heerenloo Zorggroep kreeg voor het project Ontmoeting zonder woorden in Groot Schuylenburg € 2.750,- voor een Krädl;

 

Stichting Ipse de Bruggen ontving € 3.200 als bijdrage voor de stichtingsbreed uitgerolde Altijd meer mogelijk tour (meer bewegen, gezond eten);

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg € 4.000,- voor een tovertafel in Waddinxveen;

 

Stichting Wigwam te Valkenburg werd met € 5.000,- geholpen voor ondersteuning van vakanties;

 

Stichting Meerklankvrienden te Zeist kreeg een donatie van € 5.000,- voor het inrichten van veilige schoolpleinen;

 

Stichting SZW te Zonhove kreeg een bijdrage van € 1.500,- voor snoezelmateriaal;

 

Stichting Vrijetijdsbesteding te Den Haag kreeg € 2.100,- voor Kerstactiviteiten;

 

Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen ontving een bedrag van € 4.350,- voor een duofiets in Nieuwveen ;

 

Stichting Philadelphia Zorg kreeg voor het project Fietslabyrinth in Voorschoten een bedrag van € 5.000,- voor een hometrainer met computerscherm;

 

Stichting Vrienden van het Schoutenhuis in Alphen aan de Rijn ontving € 5.000,- voor de ondersteuning van werkplekken in een lunchroom;

 

Stichting Het Raamwerk te Noordwijkerhout mocht € 5.000,- besteden aan een Ziesel, een strandvoertuig; In 2019 bleek dit niet meer nodig te zijn en is dit bedrag gestorneerd;

 

Stichting Raad op Maat te Gouda werd met € 5.000,- gesteund voor een congres voor cliëntenraden;

 

Stichting Vrienden van Stichting WIN Nickerie te Suriname ontving € 25.000,- als bijdrage voor de bouw van een gezinsvervangend tehuis.

 

 
 
Een blij team van Het Schoutenhuis in Alphen aan de Rijn [foto (C) Het Schoutenhuis] 
 

Bestedingen in 2017

 

 

Stichting De Vier Schepel te Hulshorst werd met € 1.000,- geholpen voor vrijetijdsmaterialen;

 

Stichting Oekraïne ontving een bijdrage van € 1.500,- voor transportkosten van hulpgoederen naar Romny in de Oekraïne;

 

Stichting Isisz in St. Anthonis kreeg een bijdrage van € 1.500,- voor het organiseren van trainingsweekenden voor moeilijk bespreekbare thema’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; pagina 4

 

Stichting Ipse de Bruggen te Nieuwveen werd geholpen met € 2.500,- voor de aanschaf van een Magic Carpet;

 

Stichting Odion in Purmerend ontving € 2.500,- voor een Projectietafel t.b.v. het verbeteren van communicatievaardigheden;

 

Stichting Dagbesteding Smart in Ermelo ontving € 5.000,- voor het project Hout als basis. Hiermee kan een buitenloods voltooid worden;

 

Stichting Ons Thuis in Den Haag werd geholpen met € 5.000,- voor de inrichting van het Prader Willi woonhuis;

 

Stichting ArtZuid te Amsterdam kreeg € 5.000,- voor het randprogramma bij de internationale beeldententoonstelling met o.a. kunstenaars met een verstandelijke beperking;

 

Stichting Driestroom te Nijmegen werd geholpen met € 5.000,- voor het Project Kojo Computer;

 

Stichting GVO (Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk) De Klup te Arnhem kreeg € 5.000,- voor de Speelweek;

 

Stichting Het Raamwerk in Noordwijkerhout kreeg € 1.000,- voor de snoezelruimte;

 

Oudervereniging Ipse de Bruggen, locatie Ursula, Nieuwveen, kreeg voor twee projectonderdelen van de jubileumviering € 2.000,-;

 

Stichting Zuidwester werd met € 2.500,- geholpen voor de aanschaf van een Tovertafel in Oudenbosch;

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg voor zijn afdeling in Zwammerdam een bijdrage van € 3.450,- voor een Robotzeehond;

 

Stichting Esdégé Reigersdaal ontving € 5.000,- als bijdrage voor recreatie- en dagbestedingsmaterialen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking en een complexe zorgvraag;

 

Stichting Beukenrode Activiteitenfonds kreeg voor de VMBO-projecten in Doorn € 5.000,-. Hiermee kan de outillage van de leerlokalen verbeterd worden;

 

Stichting Vrienden van De Baalderborg Groep in Stegerveld ontving € 5.000 als bijdrage voor de aanschaf van een bus;

 

Stichting De Parel te Sprundel kreeg € 5.000,- voor het inrichten van een wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum;

 

Stichting Kind en Groei te Rotterdam ontving € 5.000,- voor kosten van training en wetenschappelijk onderzoek Prader Willi;

 

Stichting Elver in Nieuw Wehl werd met € 5.000,- geholpen voor haar pilot-bewegingsproject Goud voor Elver;

 

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem kreeg een donatie van € 500,= voor het toegankelijk maken van de basiliek voor mensen met een (verstandelijke) beperking;

 

Stichting Beperking zonder grenzen uit Boxmeer kreeg een bijdrage van € 1.000,- voor een bijzondere speelplek in museumpark Overloon;

 

Alliade Zorggroep in Dokkum kreeg € 5.000,- voor het inrichten van de ontvangstruimte in de door verstandelijk beperkte mensen gerunde kinderboerderij;

 

Stichting Talant uit Heerenveen ontving een bedrag van € 5.000,- voor de door mensen met een verstandelijke beperking uit te voeren theatervoorstelling Mata Hari, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

 

Stichting KidzKlix in Nijkerk kreeg een bedrag van € 5.150,- voor het fotografieproject voor jongeren met een beperking “Van nature klikt het”;

 

Stichting Present Amsterdam ontving € 10.000,- voor het opzetten van het project tuinieren voor moeilijk bereikbare groepen;

 

Stichting Best Buddies Nederland, Houten mocht € 10.000,- besteden aan het opzetten van het project buddykoppels;