Beleid

Beleid


De Amantia Stichting ondersteunt met de opbrengsten uit haar vermogen initiatieven van binnen- en buitenlandse partijen die zich bezighouden met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en die daarbij om geldelijke ondersteuning vragen. Omdat de rendementen van het vermogen al enkele jaren door de ontwikkelingen in de markt beperkt zijn, is de te bieden hulp gelimiteerd. De criteria voor ondersteuning zijn opgenomen op de website van de stichting.


Beschikbare middelen


De Amantia Stichting is een vermogensfonds dat zich zelf ten doel heeft gesteld het vermogen van de stichting in stand te houden. De belegde middelen van de stichting bestaan o.a. uit effecten en onroerend goed/grond. Het financiële beleid is er op gericht om na kosten (externe adviseurs, administratie e.d.) uit de beleggingsopbrengsten en ontvangen rente jaarlijks een aantal aanvragen ter ondersteuning te kunnen honoreren. Het te besteden bedrag aan donaties kan op jaarbasis thans ca. € 100.000 belopen.


Ook in 2018 zal het bestuur zich beraden of alle bovengenoemde soorten bijdragen ook in de toekomst nog zullen worden gegeven. Het aantal aanvragen om inrichtingskosten van kleinschalige wooninitiatieven wordt zo groot dat het een brede besteding van het budget, en daarmee het stimuleren van vernieuwende initiatieven, belemmert. Het bestuur is zeer terughoudend om dit soort inrichtingsprojecten te ondersteunen.

 
 
 

Bestedingen in 2017

 

 

Stichting De Vier Schepel te Hulshorst werd met € 1.000,- geholpen voor vrijetijdsmaterialen;

 

Stichting Oekraïne ontving een bijdrage van € 1.500,- voor transportkosten van hulpgoederen naar Romny in de Oekraïne;

 

Stichting Isisz in St. Anthonis kreeg een bijdrage van € 1.500,- voor het organiseren van trainingsweekenden voor moeilijk bespreekbare thema’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; pagina 4

 

Stichting Ipse de Bruggen te Nieuwveen werd geholpen met € 2.500,- voor de aanschaf van een Magic Carpet;

 

Stichting Odion in Purmerend ontving € 2.500,- voor een Projectietafel t.b.v. het verbeteren van communicatievaardigheden;

 

Stichting Dagbesteding Smart in Ermelo ontving € 5.000,- voor het project Hout als basis. Hiermee kan een buitenloods voltooid worden;

 

Stichting Ons Thuis in Den Haag werd geholpen met € 5.000,- voor de inrichting van het Prader Willi woonhuis;

 

Stichting ArtZuid te Amsterdam kreeg € 5.000,- voor het randprogramma bij de internationale beeldententoonstelling met o.a. kunstenaars met een verstandelijke beperking;

 

Stichting Driestroom te Nijmegen werd geholpen met € 5.000,- voor het Project Kojo Computer;

 

Stichting GVO (Gespecialiseerd Vormings- en Ontspanningswerk) De Klup te Arnhem kreeg € 5.000,- voor de Speelweek;

 

Stichting Het Raamwerk in Noordwijkerhout kreeg € 1.000,- voor de snoezelruimte;

 

Oudervereniging Ipse de Bruggen, locatie Ursula, Nieuwveen, kreeg voor twee projectonderdelen van de jubileumviering € 2.000,-;

 

Stichting Zuidwester werd met € 2.500,- geholpen voor de aanschaf van een Tovertafel in Oudenbosch;

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg voor zijn afdeling in Zwammerdam een bijdrage van € 3.450,- voor een Robotzeehond;

 

Stichting Esdégé Reigersdaal ontving € 5.000,- als bijdrage voor recreatie- en dagbestedingsmaterialen voor mensen met een zeer ernstige meervoudige beperking en een complexe zorgvraag;

 

Stichting Beukenrode Activiteitenfonds kreeg voor de VMBO-projecten in Doorn € 5.000,-. Hiermee kan de outillage van de leerlokalen verbeterd worden;

 

Stichting Vrienden van De Baalderborg Groep in Stegerveld ontving € 5.000 als bijdrage voor de aanschaf van een bus;

 

Stichting De Parel te Sprundel kreeg € 5.000,- voor het inrichten van een wooninitiatief voor kinderen met een verstandelijke beperking en een stoornis in het autistisch spectrum;

 

Stichting Kind en Groei te Rotterdam ontving € 5.000,- voor kosten van training en wetenschappelijk onderzoek Prader Willi;

 

Stichting Elver in Nieuw Wehl werd met € 5.000,- geholpen voor haar pilot-bewegingsproject Goud voor Elver;

 

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem kreeg een donatie van € 500,= voor het toegankelijk maken van de basiliek voor mensen met een (verstandelijke) beperking;

 

Stichting Beperking zonder grenzen uit Boxmeer kreeg een bijdrage van € 1.000,- voor een bijzondere speelplek in museumpark Overloon;

 

Alliade Zorggroep in Dokkum kreeg € 5.000,- voor het inrichten van de ontvangstruimte in de door verstandelijk beperkte mensen gerunde kinderboerderij;

 

Stichting Talant uit Heerenveen ontving een bedrag van € 5.000,- voor de door mensen met een verstandelijke beperking uit te voeren theatervoorstelling Mata Hari, in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

 

Stichting KidzKlix in Nijkerk kreeg een bedrag van € 5.150,- voor het fotografieproject voor jongeren met een beperking “Van nature klikt het”;

 

Stichting Present Amsterdam ontving € 10.000,- voor het opzetten van het project tuinieren voor moeilijk bereikbare groepen;

 

Stichting Best Buddies Nederland, Houten mocht € 10.000,- besteden aan het opzetten van het project buddykoppels;

 

 

Bestedingen in 2016

 

Het aantal aanvragen steeg in 2016 opnieuw, van 25 naar 28. Er werden 18 aanvragen voor een donatie gehonoreerd, waarvan een uit 2015. De bijbehorende cijfers zijn hierna opgenomen, de totalen zijn vermeld in het financieel jaarverslag. Het aantal aanvragen groeide de laatste jaren voortdurend. Een elftal aanvragen dat niet voldeed aan de gestelde criteria of dat niet paste binnen de doelstelling van de stichting werd afgewezen (vorig jaar 10).


Stichting Cavent Support in de Hoeksche Waard ontving € 3.000,- voor werkkleding voor het leerwerkbedrijf Cavent Tuin.

 

Stichting ’t Packhuys Zorgbeheer te Enkhuizen kreeg een bijdrage van € 2.500,- voor de inrichting van It Saîlhûs, een zeilaccommodatie voor mensen met een beperking te Elahuizen in Friesland.

 

Stichting Esdégé Reigersdaal in Heerhugowaard kreeg een bedrag van € 2.500,- overgemaakt voor inrichting en materialen van de buitenruimte van de dagbestedingscentra De Vonder en Centrum 31.

 

Stichting Ipse de Bruggen kreeg €10.000,- voor nieuwe uniformen van de Jostiband ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum dat groots gevierd werd in het Ziggo Dome.

 

Stichting Special Needs Judo Foundation in Lelystad werd met € 2.500,- geholpen voor de organisatie van het internationaal G-Judotoernooi dat op 9 en 10 april in Beverwijk plaatsvond.

 

Stichting De Blomhoeve te Alblasserdam werd geholpen met € 5.000,- voor het inrichten van de nieuw te openen dependance.

 

Stichting Het Elzeneindhuis in Oss ontving een bijdrage van € 20.000,- voor handicapspecifieke meerkosten bij een innovatief zorginitiatief voor jongeren met een meervoudige beperking.

 

Stichting Kerala te Druten werd geholpen met € 5.000,- voor de bouw van een hostel in Guntur, India, waar veraf wonende verstandelijk beperkte schoolkinderen door de week kunnen verblijven.

 

Stichting Novo te Haren kreeg € 5.000,- voor het horeca-dagbestedingsproject in de Hortus Botanicus.

 

Stichting Woonproject Heemstede ontving € 5.000,- voor de inrichting van gemeenschappelijke ruimten van het nieuwe kleinschalige woonproject.

 

Stichting Sjaki Tari Us werd geholpen met € 5.000,- om de bouw mogelijk te maken van een multi-functioneel schoolgebouw voor kinderen met een verstandelijke beperking op Bali, Indonesië.

 

Stichting Zorgboerderij De Hoop in Ter Aar kreeg voor de inrichting van een nieuwe locatie € 5.000,-.

 

Stichting ASVZ ontving € 3.749,-, het ontbrekende bedrag voor een tandemfiets voor project “Trap er eens uit” voor de woongroep Zeeldraaier in Sliedrecht.

 

Stichting Blied werd ondersteund met € 5.000,- voor de inrichting van Het Bliedhuus in Den Burg, Texel.

 

Stichting (On)gewoon uit Amsterdam ontving € 3.000,- voor het symposium “Ooit ga je dood” voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Stichting Vrienden van de Boerderij Enkhuizen ontving € 5.000,- als bijdrage in de inrichtingskosten van deze kleinschalige woonvorm.

 

Stichting Anderdak te Hendrik Ido Ambacht ontving € 5.000,- voor inrichtingskosten.

 

Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo ontving een bedrag van € 5.000,- als bijdrage in de inrichtingskosten voor het wooninitiatief voor jongvolwassenen.

 

 

Bestedingen in 2015

 
In 2015 zijn 16 aanvragen (waarvan een uit 2014) voor een donatie gehonoreerd, voor een bedrag van € 71.048. De bijbehorende cijfers zijn hierna opgenomen. Het aantal aanvragen groeide de laatste jaren snel. Dat geldt overigens ook voor het aantal aanvragen dat niet voldeed aan de gestelde criteria of dat niet paste binnen de doelstelling van de stichting. Er werden er tien afgewezen.
 
Martinusstichting in Rotterdam ontving € 5.000 voor ontwikkelingsmiddelen in een sensorruimte.

 

Stichting Ons Huis in Nunspeet kreeg een bijdrage van € 10.000 voor de inrichting van het ouderinitiatief “Ons Huis” en van de bijbehorende tuin.

 

Stichting Pertoeti in Eindhoven ontving een bedrag van € 2.000 voor een logeervoorziening.

 

Stichting ArtZuid in Amsterdam ontving € 5.000 voor kunstproject ArtZuid Junior om een “3D Experience” activiteit met verstandelijk beperkte kunstenaars te ontwikkelen.

 

Stichting Axelhof in Houten werd met € 2.500 geholpen bij de inrichting van een huis voor mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en autisme.

 

Stichting Stras te Rotterdam werd geholpen met € 5.000 voor het doorontwikkelen van Willy Webwijs, een op mensen met een verstandelijke beperking toegespitste online cursus over veilig internetten. 

 

Stichting Ipse de Bruggen, locatie Nieuwveen, ontving een bijdrage van € 520 voor het stemmen van het kerkorgel en € 2.008 voor het aanpassen van de video-installatie in de kapel en kreeg daarnaast voor de locatie Waddinxveen € 5.000 voor de belevingstuin.

 

Stichting Vrienden van ARIE ontving € 7.500 voor de inrichting van een behandelkamer in Lima, Peru.

 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in Cruquius kreeg € 4.020 voor een muziekproject voor verstandelijk beperkte kinderen en jongeren.

 

Stichting Aquarelles in Emmeloord ontving € 5.000,- voor aanpassing van een tuinoverkapping.

 

Stichting De Rode Beer ontving € 5.000 om het aangepaste vakantiehuis in te richten.
 
Stichting Vrienden van De la Salle kreeg voor de renovatie van locatie Buitenrust in Oisterwijk € 5.000.
 
Stichting ASVZ kreeg een bijdrage van € 2.500 voor de “tovertafel”, een stimulatiemiddel tot fysieke activiteit en sociale actie voor de groep “Kijk maar” in Udenhout.
 
Stichting Gezinshuis “Jeugd en zo” ontving € 5.000 om de ruimten van het gezinshuis in Leersum in te richten

 

 

Bestedingen in 2014

 
In 2014 zijn 13 aanvragen voor een donatie gehonoreerd voor een bedrag van €103.781,00. Aanvragen die niet voldoen aan de gestelde criteria en niet passen binnen de doelstelling van de stichting worden afgewezen. Dat gebeurde 3x in 2014.
 

Stichting De Ark te Gouda ontving € 7.694 voor een tuinproject.

 

Stichting Tikkie Anders te Sleeuwijk opende een lunchroom, waarin mensen met een verstandelijke beperking werk vonden. De bijdrage was € 2.500.

 

Stichting ArtZuid te Amsterdam ontving € 5.000 t.b.v. het kunstproject "ArtZuid Junior", in het bijzonder voor kunstenaars uit onze doelgroep

 
Stichting Kerala in India schafte van de bijdrage van € 11.000 een autobus aan voor het halen en brengen van schoolkinderen in het Bijzonder Onderwijs.
 
Stichting Dufashanye in Burundi kon met € 3.500 geholpen worden bij een “family based community project”.
 
Stichting Ipse de Bruggen ontving € 5.985 als bijdrage voor een belevingskeuken in de locatie Nieuwveen alsmede voor een laptop voor het kapel TV-project.
 
Stichting De Blijde Ruiters te Zaandam verbouwde haar manege en werd gesteund met € 5.000.
 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Cruquius bouwde met een bijdrage van € 3.982 een fietsenstalling voor twinbikes en tandems.
 
Stichting Vrienden van ARIE ontving voor een project voor het opzetten van diverse therapieën €7.000 bij ARIE te Lima, Peru .
 
Stichting de Blomhoeve in Alblasserdam bouwde een woon- en werkvoorziening en ontving hiervoor € 20.000.
 
Stichting Bijzonder te Oud Beijerland ontving een bijdrage van € 5.000 voor de opzet van een lunchcafé.
 
Stichting Van het Kind, een landelijk opererende organisatie, zette in de afgelopen jaren een magazine voor en door kinderen op. Zij werden gesteund met € 2.120.
 
Stichting Vrienden van de Stichting WIN ontving een bijdrage voor de verdere ontwikkeling van een gezinsvervangend tehuis in Nickerie, Suriname. Nadat vorig jaar was bijgedragen aan de planontwikkeling, werd dit jaar een bijdrage van €25.000 voor de bouw gegund.
  
 
ArtZuid Junior 2014, Vondelpark, "De parkslaper en het paard" door
Marcello Stokhof, 52 jr foto (links), ontwerpdeelnemer Cordaan Kunstwerkplaats, 
sculptuur mogelijk gemaakt door de Amantia Stichting
 

Bestedingen in 2013

 

In 2013 zijn 8 aanvragen voor een donatie gehonoreerd voor een bedrag van €77.344,00. Aanvragen die niet voldoen aan de gestelde criteria en niet passen binnen de doelstelling van de stichting worden afgewezen.
 

Stichting Kerala: een bedrag van €11.510 voor 2 projecten in India. 
 
Stichting Vrienden van de Stichting WIN Nickerie in Suriname: een bijdrage van €10.000 t.b.v. de bouw van een gezinsvervangend tehuis. Dit project krijgt zijn beslag in 2014.
 
Stichting Ipse de Bruggen: 3 bijdragen voor aanvullende aanpassingen in het project voor Kerk op TV t.b.v. bekabeling en monitoren, locatie Ursula te Nieuwveen, een bedrag van totaal €18.333.
 
Stichting Sprank te Zwolle:een bedrag van €15.000 voor de realisatie van het project Wenwille te Drachten.
 
Stichting Wereldouders: een bijdrage van €2.500 voor een project in Nicaragua.
 
Stichting Vrienden van ARIE: een bedrag van €7.000 voor een project t.b.v. autistische kinderen bij ARIE in Lima, Peru.
 
Het Blauwe Hek: een bedrag van €3.000 t.b.v. Theehuis het Blauwe Hek te Naaldwijk
 
Stichting de Rozelaar te Barneveld: een bedrag beschikbaar gesteld van €10.000 t.b.v. het project Bakkerstrots Dit project krijgt zijn beslag in 2014. 
 
 
Zuster Dankers Centrum, Nieuw Nickerie, Suriname 
©Stichting Vrienden van de Stichting WIN