Aanvraag

Voor wie en aan wie?

De Amantia Stichting is een vermogensfonds dat met bescheiden middelen ondersteuning geeft aan projecten voor de verstandelijk gehandicapte medemens primair in Nederland. Aanvragen voor projecten buiten Nederland worden in beginsel niet gehonoreerd. De samenwerking met bij de stichting bekende aanvragers voor projecten buiten Nederland wordt afgebouwd.

Wij richten ons op de volgende gebieden:

  1. Zorg
  2. Sociale activiteiten
  3. Materialen ter stimulering van de doelgroep
  4. Coaching en mentoring van de doelgroep

Donaties worden uitsluitend gedaan aan rechtspersonen en niet aan individuen.

Aanvragen:

Projectaanvragen, die moeten voldoen aan de doelstelling van de stichting, worden beoordeeld door het bestuur. Het bestuur houdt zich, indien nodig geacht, het recht voor om navraag te doen bij derden omtrent aanvrager en het voorliggende project.

Een aanvraag kan het hele jaar door worden ingediend. Graag ontvangen we de aanvraag minimaal vier maanden vóór aanvang van het project. Behandeling van de aanvraag kan enige tijd duren. U kunt uw aanvraag in beginsel 1x per jaar doen, tenzij het een duidelijk ander project is op een andere locatie.

Beslissingen omtrent het al dan niet honoreren van een aanspraak op een donatie blijven te allen tijde voorbehouden aan het bestuur van de Stichting.

U kunt uw aanvraag alleen digitaal doen via het aanvraagformulier, dat bereikbaar is via onderstaande knop.


LET OP! Zodra je de link naar de aanvraag gebruikt, ontvang je een ‘token’ die maar 1 uur geldig is.
We adviseren daarom om vooraf alle bijlagen te verzamelen. Je kunt vooraf uiteraard de aanvraag wel inkijken, maar denk er dan aan om een nieuwe token op te vragen wanneer je de aanvraag daadwerkelijk gaat invullen.
(De aanvraag kun je het beste indienen met de browser ‘Google Chrome’.)

Voor het invullen/uploaden zijn de volgende documenten vereist:

  • jaarverslag
  • begroting
  • projectplan
  • statuten
  • uittreksel KVK
Aanvraagformulier


Verplichtingen na donatie

De aanvrager zal aan de Amantia Stichting laten weten dat het project, waarvoor een donatie is gedaan, conform de aanvraag is uitgevoerd en bewijsstukken daarvan sturen. In geval van grotere donaties kan de Amantia Stichting een accountant vragen om de boeken van de begunstigde organisatie te controleren omtrent de ontvangen donatie en aanwending daarvan.

Als een project waarvoor steun is verleend om enige reden géén of slechts deels doorgang kan vinden, dan wordt de Amantia Stichting hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en wordt het ontvangen bedrag teruggestort, cq worden er nadere afspraken gemaakt over de besteding. Dit laatste uitsluitend ter beslissing aan het bestuur van de Amantia Stichting.

Als de aanvrager uiteindelijk donaties van meerdere zijden ontvangt die het budget van het project te boven gaan, dan verwacht de Amantia Stichting dat de aanvrager dit laat weten, het eventuele surplus pro rata terugstort naar alle gulle gevers of het bedrag van de donatie van de Amantia Stichting in zijn geheel terugstort naar de Amantia Stichting, omdat deze niet meer nodig blijkt te zijn.

De Amantia Stichting heeft de ANBI status (anbi.nl) en is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Meer over de FIN: fondseninnederland.nl