Historie

Huis "Sassenoord"
De Amantia Stichting (1980) is de rechtsopvolger van de Stichting Vrienden van de Angela Stichting, die gezien kon worden als een soort steunstichting van het toen katholieke Huize Ursula in Nieuwveen. Hier waren in het huis "Sassenoord" (foto) de zusters Ursulinen van Bergen in 1935 gekomen om er een schoolinternaat voor licht zwakzinnige kinderen te beginnen.
 
Huize Ursula en de professionele zorg die daar beschikbaar was voor mensen met een beperking werd een begrip en is in de loop van vele jaren uitgegroeid tot een bijzondere zorginstelling die thans deel uitmaakt van Stichting Ipse de Bruggen.
 

Op de website van de Ursulinen van Bergen staat:

 

"Mensen met handicap / Mensen met een verstandelijke beperking:  Mensen zijn verschillend. We hebben bepaalde talenten gekregen, de een dit, de ander dat. Mensen laten leren begint bij hen helpen die talenten te ontdekken. De Ursulinen van Bergen hebben in het verleden zowel gewerkt op gewone scholen als op scholen en instituten voor kinderen met een verstandelijke handicap. Ook voor hen gold het bovenstaande en de resultaten waren dikwijls verrassend."

 
(archieffoto's © derden)
 
De Amantia Stichting is een relatief klein vermogensfonds dat conform haar doelstelling probeert d.m.v. geldelijke ondersteuning haar steentje bij te dragen aan het welzijn van de verstandelijk gehandicapte medemens en laat zich daarbij inspireren door het voorbeeld dat de Ursulinen gaven en nog geven, nu ook elders in de wereld.
 
Aanvragen voor projecten buiten Nederland worden in beginsel niet gehonoreerd. De samenwerking met bij de stichting bekende aanvragers voor projecten buiten Nederland wordt afgebouwd.