Financieel

  Verkorte staat van baten en lasten
   
 
  2017   2016
     
 
  Totaal baten   233.227,00   155.847,00
  Totaal lasten  (-/-)   14.138,00    17.051,00
  Totaal bestedingen *)  (-/-)   109.600,00   97.249,00
           
  Exploitatieresultaat   109.489,00   41.547,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2017 zijn geen legaten of schenkingen ontvangen.
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
*) Bestedingen in 2017
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2018 is er een bedrag van € 100.000 voor bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht waarop dit bedrag is gebaseerd.
 
De administratie van de Amantia Stichting wordt verwerkt door G.Houdijk Administraties te Alphen a/d Rijn, G.C.J. Houdijk. De Jaarrekening 2017 is door het bestuur vastgesteld op 20 juni 2018.