Financieel

  Verkorte staat van baten en lasten
   
 
  2019   2018
     
 
  Totaal baten   285.814,00   77.587,00
  Totaal lasten  (-/-)   21.866,00    15.338,00
  Totaal beste­dingen *)  (-/-)   161.280,00    135.035,00
           
  Exploitatie­resultaat   102.668,00   - 72.786,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2019 zijn geen legaten ontvangen, maar wel een gift van € 10.000
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
*) Bestedingen in 2019
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2020 is een bedrag van € 100.000 voor reguliere bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht hoe e.e.a. tot stand komt.
 
De administratie van de Amantia Stichting wordt verwerkt door G.Houdijk Administraties te Alphen a/d Rijn, G.C.J. Houdijk. De Jaarrekening 2019 is vastgesteld op 11 maart 2020.