Financieel

  Verkorte staat van baten en lasten
   
 
  2016   2015
     
 
  Totaal baten   155.847,00   53.154,00
  Totaal lasten    -17.051,00   -4.407,00
  Totaal bestedingen *)    97.249,00   71.048,00
           
  Exploitatieresultaat   41.547,00   -22.301,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2016 zijn geen legaten of schenkingen ontvangen.
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
*) Bestedingen in 2016
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2017 is er een bedrag van € 100.000 voor bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht waarop dit bedrag is gebaseerd.
 
De administratie van de Amantia Stichting wordt verwerkt door G.Houdijk Administraties te Alphen a/d Rijn, G.C.J. Houdijk. De Jaarrekening 2016 is door het bestuur vastgesteld op 7 juni 2017.