Financieel

  Verkorte staat van baten en lasten
   
 
  2020   2019
     
 
  Totaal baten   311.152,00   285.814,00
  Totaal lasten  (-/-)   30.152,00    21.866,00
  Totaal beste­dingen *)  (-/-)   113.427,00    161.280,00
           
  Exploitatie­resultaat    167.573,00    102.668,00
           
  Voorziening instandhouding stamvermogen (prijsindex)  (-/-)   74.250,00    149.600,00
           
  Resultaat  93.323,00   - 46.935,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2020 zijn geen legaten of giften ontvangen.
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
*) Bestedingen in 2020
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2021 is een bedrag van € 125.000 voor reguliere bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht hoe e.e.a. tot stand komt.
 
De administratie van de Amantia Stichting werd verwerkt door G.Houdijk Administraties te Alphen a/d Rijn. De Jaarrekening 2020 is vastgesteld op 7 april 2021. Vanaf boekjaar 2021 zal de administratie worden verwerkt door Orchestra BV te Den Haag.