Bestuur


- Th.J.W. Verhoeven, Voorzitter, [v.a. 7-10-'16, was al bestuurslid] *)

 

- E. de Bruin, Secretaris

 

- Mr I.L.M. Komor, Penningmeester

 

- Prof. Dr E.J.J.M. Kimman SJ

 

 
*) Mr M.J.J.M. Boelen, Voorzitter tot 7-10-'16, toen teruggetreden uit het bestuur

 

Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
Het bestuur vergadert enige malen per jaar. Aanvragen kunnen ook buiten de vergadering (evt. digitaal) binnen het bestuur aan de orde komen en worden afgehandeld. 
 
Het bestuur kan per email worden bereikt: info@amantia.nl